About Us

Know The Reasons Behind Our Success

Loading
loading..

Over ons

Academic Window is een platform waar leerlingbegeleiders, docenten, leerlingen en ouders informatie vinden over hoe zij succesvol kunnen zijn. Dit heeft betrekking op zowel leerlingbegeleiding als op het bevorderen van de intrinsieke motivatie. Het maakt gebruik van de methodologie die door de oprichters is ontwikkeld. Binnen de toepassing van de oplossingen en de werkwijzen maakt het adviesplatform gebruik van de onderstaande wetenschappelijke theorieën:

  • cognitieve ontwikkelingstheorie,
  • sociale vergelijkingstheorie,
  • zelfdeterminatietheorie,
  • zelfregulatietheorie,
  • positieve psychologie.

Academic Window is een online programma dat gericht is op leerlingen. Het programma biedt de mogelijkheid tot preventieve begeleiding met follow-up. Het ontwerp en het technologische platform maken een vertrouwelijke samenwerking mogelijk tussen studenten, leerlingbegeleiders en docenten met als doel de persoonlijke groei en academische prestaties van leerlingen te verbeteren. Het integreert het SWOT-model (sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen) om leerlingen te helpen meer zelfbewust te worden en te leren hoe zij worden waargenomen door hun leeftijdsgenoten en leraren. Bovendien kunnen docenten een objectiever en vollediger beeld vormen van de leerlingen en veranderingen in de persoonlijke, sociale en cognitieve ontwikkeling beter volgen. Academic Window is een recente ontwikkeling op het gebied van leerlingbegeleiding en wordt erkend vanwege de holistische benadering van leerlingen.

Het voornaamste doel van Academic Window is het faciliteren van efficiënte en effectieve leerlingbegeleiding. Het ontwerp en het technologische platform maken een vertrouwelijke samenwerking mogelijk tussen leerlingen, leerlingbegeleiders en docenten met als doel de persoonlijke groei en het academisch presteren van de leerlingen te verbeteren.

Waarom heet het Academic Window?

Succesvol zijn in effectieve en preventieve leerlingbegeleiding vereist niet alleen het gebruik van wetenschappelijke benaderingen, maar ook het bestuderen van gedrag van leerlingen en hun relaties vanuit verschillende invalshoeken. Academic Window maakt gebruik van wetenschappelijke theorieën en benaderingen zoals deze in de praktijk worden toegepast. Het onderzoekt en analyseert de relaties van studenten met hun klasgenoten, leraren en ouders. Tevens biedt het leerlingen inzicht over hoe zij door anderen worden waargenomen.

Missie

Onze missie is om het zelfbewustzijn en bewustzijn van leerlingen te bevorderen. Dit trachten wij te doen door aan de hand van een online platform een collaboratieve leeromgeving te creëren. Dit omvat de personen die betrokken zijn bij het onderwijs van de leerlingen. Daarnaast fungeert het programma als hulpmiddel om de effectiviteit van de leerlingbegeleiding te bevorderen.

Visie

Het motiveren van leerlingbegeleiders, leerlingen, leraren en ouders om samen te werken. Het programma Academic Window fungeert in dit geval als hulpmiddel om de beoogde samenwerking te realiseren. In andere woorden is onze visie het creëren van een schoolomgeving waarin een effectievere vormvan leerlingbegeleiding mogelijk is.

Geschiedenis

Het idee van Academic Window als adviesplatform werd voor het eerst geïntroduceerd in 1997 door een counselor van een middelbare school te weten Dr. Hasan Ugur. Hij richtte zich vooral op hoe een leerling goed begrepen kon worden en hoe de school een objectief beeld kon vormen van de huidige situatie van de leerling. Hij constateerde namelijk dat er tussen docenten verschillen waren in de rapportage van het gedrag van eenzelfde leerling. Gedurende zijn doctoraat bleef hij zich richten op dit onderwerp. Hij deed onderzoek en implementeerde zijn bevindingen in veel verschillende landen.

Nadat hij zijn doctoraat had afgerond nam hij als professor dienst bij een counselingafdeling waar hij samenwerkte met zijn collega's, evenals met master- en PhD-studenten. Hij voerde zijn eerdere onderzoek onafhankelijk uit. Vervolgens ging hij als gasthoogleraar naar de University of Northern Iowa om de implementatie van het project op universitair- en voortgezet onderwijsniveau te ontwikkelen en te testen. Nadat hij was teruggekeerd, begon hij zijn project in verscheidene landen toe te passen. Onlangs werd het geïmplementeerd in landen zoals Duitsland, Litouwen, Polen, India, Nigeria, Tanzania, Turkije, Kirgizië, Filippijnen en Indonesië.

Het innovatieve project van Academic Window begon met experimenten met Excel-bestanden. Voor het bevorderen van de betrouwbaarheid werd aangenomen dat er zo snel mogelijk een computerprogramma zou moeten worden ontwikkeld. Door de vooruitgang van de technologie, werd een online webgebaseerd programma ontwikkeld en het werd "Academic Window" genoemd.

In de loop van het onderzoek is er met verschillende onderzoekers samengewerkt. Bovendien zijn er artikelen geschreven en gepubliceerd in samenwerking met Radhi Al-Mabuk, Michael J. Stevens, Petru-Madalin Constantinescu, Jannet Miller, Laurie Hellsten, Hou Chun Kuong, Betsy Kg, Aikaterini Michou, Athanasios Mouratidis, Lauren Usher en Heather Henderson, Ulku Tosun en anderen.