• rev-full1
Loading
loading..

Wat is Academic Window?

Academic Window is een adviesplatform gericht op preventieve begeleiding van leerlingen. Dit platform biedt schoolbegeleiders, docenten, leerlingen en ouders informatie om succesvol te zijn in het begeleiden van leerlingen en het bevorderen van de intrinsieke motivatie van de leerlingen. Met behulp van deze tool kunnen leerlingen hun sociaal en emotioneel functioneren bevorderen en hun academisch presteren verbeteren. Het adviesplatform maakt gebruik van methodieken die sinds 1997 voortdurend in ontwikkeling zijn binnen de academische wereld.

Academic Window is een online programma dat gericht is op leerlingen. Het programma biedt de mogelijkheid tot preventieve begeleiding met follow-up. Het ontwerp en het technologische platform maken een vertrouwelijke samenwerking mogelijk tussen leerlingen, leerlingbegeleiders en docenten met als doel de persoonlijke groei en het academisch presteren van de leerlingen te verbeteren. Het integreert het SWOT-model (sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen) om leerlingen te helpen meer zelfbewust te worden en een beeld te geven over hoe zij worden ervaren door hun leeftijdsgenoten en leraren.

Effectief

Academic Window biedt speciale webgebaseerde, leerlinggerichte counselingprogramma’s voor leerlingbegeleiders en docenten. Het biedt een online leeromgeving voor leerlingen, docenten, counselors en ouders. Met behulp van deze leeromgeving wordt belangrijke informatie verkregen over de sociale-, emotionele- en cognitieve ontwikkeling van de leerlingen.

Ten tweede integreert Academic Window het SWOT-model (sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen) om leerlingen te helpen meer zelfbewust te worden en te leren hoe zij worden waargenomen door hun leeftijdsgenoten en leraren. Lees meer

Preventief

De oplossingen en werkwijzen die binnen het adviesplatform worden gehanteerd zijn gebaseerd op de basisprincipes van de cognitieve ontwikkelingstheorie, de sociale vergelijkingstheorie, de zelfregulatietheorie en de zelfbepalingstheorie. Binnen de toepassing van de oplossingen en werkwijzen wordt uitgegaan van een positieve psychologische benadering van de leerlingen.

Binnen de positieve psychologie wordt er te werk gegaan aan de hand van de volgende drie stappen: (1) interventies meten, (2) classificeren en (3) toepassen. De eerste twee stappen worden in het begin uitgevoerd en formuleren interventies die gericht zijn op de preventieve van problemen die zich in de toekomst mogelijk voor kunnen doen. Lees meer

Zelfregulerend

Applicaties die door Academic Window worden aangeboden motiveren leerlingen om na te denken over hun eigen gedrag. De meeste resultaten worden in verhouding en vertrouwelijk aangeboden, zodat leerlingen kunnen werken aan het ontwikkelen van zelfbewustzijn en bewustzijn. Het biedt hen de tools om het beter te doen in het leven.

De leerlingen worden grafieken getoond die laten zien hoe zij door hun klasgenoten en leraren worden ervaren. Op deze wijze wordt getracht de ontwikkeling van het zelfbewustzijn en het bewustzijn van de leerlingen te bevorderen opdat zij hun acties kunnen reguleren.

Binnen Academic Window is het belangrijkste doel van de toegepaste interventies het activeren van de intrinsieke motivatie van de leerlingen. Op deze wijze worden de leerlingen gestimuleerd om hun vaardigheden te verbeteren voor het omgaan met soortgelijke situaties. Zich bewust zijn van gedrag en het activeren van intrinsieke motivatie zijn belangrijke onderdelen van zelfregulatie. Lees meer

Effective Preventive School Counseling could provide your students better life and success

Many school counselors and teachers prefer to use effective preventive school counseling all over the world

Request a Demo
graph

Waarom scholen Academic Window nodig hebben

 • Collaboratieve Leeromgeving

  Met behulp van Academic Window kunnen scholen ouders helpen. Bovendien biedt het leerkrachten en leerlingen de mogelijkheid om zich naast het cijfermatig presteren te richten op de emotionele en psychologische ontwikkeling van de leerlingen. Dit stelt leerlingen in staat om deel te nemen aan een proces van zelfontwikkeling aan de hand van een programma.

  Academic Window biedt leerlingen in een online leeromgeving een sociaal vergelijkingssysteem om hun zelfbewustzijn en bewustzijn te verbeteren. Deze online omgeving legt ook de nadruk op wederzijdse beoordeling en de eigen bijdrage van de leerlingen. De leerlingen kunnen hun zelfbewustzijn en bewustzijn verbeteren door middel van positieve of negatieve feedback op de eigen prestaties.

 • Gedrag Volgsysteem

  Naast de aanwezigheidsscores kunnen scholen gebruik maken van het gedrag volgsysteem van Academic Window. Het helpt de leerlingen om hun zelfregulering te bevorderen, zodat zij tijdens het semester beter kunnen presteren. Tevens kunnen docenten het gedrag volgsysteem gebruiken als hulpmiddel om een beter beeld te vormen van de situatie van de leerlingen hetgeen de docenten op zijn beurt weer in staat stellen om productiever te zijn in de lessen.

  In het gedrag volgsysteem krijgen leerlingen een grafische weergave van hun resultaten te zien. De resultaten geven de leerlingen een beeld van de eigen situatie en van de ontwikkeling van hun gedrag en prestaties. In het verlengde van dit doel maakt Academic Window gebruik van universele en algemene morele waarden zoals ethisch, verantwoordelijk en leergierig.

 • Effectieve Preventieve Counseling

  Het toepassen van effectieve preventieve counseling op scholen is een lang proces en vereist het systematisch volgen van de sociale en emotionele ontwikkeling en het schoolmatig presteren van de leerlingen. Academic Window is ontwikkeld om eigen oplossingen te formuleren door theorieën en toepassingen in de praktijk te combineren. Academic Window biedt nieuwe communicatiemogelijkheden en stelt leerlingen in staat om hun resultaten te delen met hun docenten en leerlingbegeleiders. Daarbij worden de ethische regels van de American Counselling Association (ACA) in acht genomen. Op deze manier kunnen leerlingen zowel psychologische problemen overwinnen als de relaties met hun docenten en leerlingbegeleiders verbeteren.

  De Academic Window maakt gebruik van de zelfbepalingstheorie vanwege het belang van psychologische basisbehoeften. De regelmaat van zelfontplooiing hangt af van de mate waarin de psychologische basisbehoeften van de leerlingen worden bevredigd door ouders en leraren. In dit opzicht formuleert Academic Window oplossingen door het analyseren en vergelijken van niveaus van elementaire psychologische behoeften met uitgevoerd gedrag.

Academic Window, that will promote communication among students, faculty, advisors, and career center personnel to enhance students’ personal growth.

Hou Chun Kuong, Ed. D.
University of the Cumberlands

School counselors and academic advisors in many countries who have used Dr. Ugur’s rating instrument and his well-developed action plan for self-change have been impressed by the positive change in student development.

Radhi Al Mabuk, Professor
University of Northern Iowa

Applications’ results have important implications for school counseling applications in guiding interventions to improve for students’ social and emotional development.

Bulent Turan, Professor
University of Alabama, Birmingham

Ready to bring Academic Window to your school or district?

Join thousands of educators that trust Academic Window to support every student

Request a Demo

Services

Training

Before and during the application process, Academic Window train counselors and teachers about how to apply academic window. there are also some training programs for students before the application and during the applications. For students applications are done in or out of class. read more

Certificates

There are e few certificate programs. Geting some of them, there are applicational requirements. In schools where Academic Window is being applied, then teachers, counselors get easily. If not, it should be attended online courses. see certificates

Reports

Each student, class, teacher, parent has different reports which gives details about relations, applications etc. confidentially. For example, students gets his/her reports in detail. Nobody can see it but s/he can share his her graphs by the teachers who enter his/ her class. read more